CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

      Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương xin giới thiệu các công nghệ xử lý môi trường mà chủ yếu là các công nghệ xử lý nước thải tại đường link này:
                                  http://phuongphapxulynuocthaisinhhoat.blogspot.com


 Công trình lắp đặt 32 bồn xử lý nước thải công nghiệp tại công ty KEIHIL ( Nhật bản)
 - KCN Thăng Long II- Phố Nối - Hưng Yên


Bồn composite xử lý nước thải sinh hoạt do Công ty Ánh Dương sản xuất

      Nếu bạn cần xem sơ lược các công trình xử lý nước thải thì hãy click vào đường link sau:
                     + Sơ lược công trình 
                     + Xử lý nước thải sinh hoạt